Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Temmuz 2024

Yayın Etiği ve Politikası

Yayın Etiği

Derginin açık erişim politikası, COPE kriterlerine (Committee on Publication Ethics, COPE-Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors) uygun davranacağını kabul etmektedir. Dergiye gönderilen makalelerde intihal, uydurma veri, bilinçli olarak verilerin üzerinde değişiklik yapıldığı tespit edilirse, makale kabul edilmeyecek, yayın sürecinde ise reddedilecek, geri çektirilecek, yazarlardan verilerin ispatı (analiz dosyası, resim, deney videosu vb) istenecek, etik ihlali eğer doğrulanırsa bu durum yazar/ların kurumuna resmi olarak bildirilecektir.

a. Editör/lerin Etik Sorumlulukları

1. Editör/ler yayımlanmak için dergiye gönderilen makalenin kör hakemlik, makalenin ikinci ve üçüncü tur değerlendirilmesi için tekrar hakemlere yönlendirilmesi, derginin etik politikalarına uygun davranılması gibi sorumluluklara sahiptir.

2. Editör/ler, intihal tespiti, veri hırsızlığı, veri üzerinde bilinçli değişikliği gibi etik ve bilimsel olmayan davranışları tespit etme sorumluluğuna sahiptir. Gerekirse yazarlardan verilerin ispatı (analiz dosyası, resim, deney videosu vb.) isteme sorumlulukları vardır.

3. Editör/ler makale ile ilgili benzerlik oranı, telif hakkı sözleşmesi, etik kurul raporu ve yazar/larla yapılan maillerin kayıtlarını saklamakla sorumludur.

4. Editör/ler, dergi ile ilgili olumsuz durumları ve şikâyetleri göz önüne alarak, derginin bilimsel etik ilkelere uygun olması için şeffaf bir politika izler. Bilgilendirme gerektiren durumları herkese açık bir şekilde derginin web sitesinden duyurur.

5. Hakem/ler değerlendirmelerinde saldırgan, olumsuz, kırıcı, aşağılayıcı ve küçümseyici, akademisyenliğe yakışmayan bir üslup kullandıklarında editör/ler, hakem/lere müdahale etme ve akademik üslubunun kullanılması, olumlu, yapıcı ve motive edici olunması yönünde gerekli uyarılarda bulunma sorumluluğu vardır.

b. Hakemlerin Etik Sorumlulukları

1. Editör/ler tarafından hakemlere değerlendirilmek için gönderilen makaleler için kör hakemlik uygulanır. Hakemler yazar/larla doğrudan iletişime geçemez.

2. Hakemler makaleyi değerlendirirken bilimsel etik ilkelere bağlı olarak, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yapmalıdırlar.

3. Hakem değerlendirmeleri saldırgan, olumsuz, kırıcı, aşağılayıcı ve küçümseyici bir dille yapılmamalı, akademik bir üslup ile, seviyeli, saygılı, olumlu ve motive edici şekilde yapılmalıdır.

4. Hakemler; intihal tespiti, veri hırsızlığı, veri üzerinde bilinçli değişikliği gibi etik ve bilimsel olmayan davranışları tespit ettiklerinde bunları editör/lere bildirme sorumluluğuna sahiptir.

5. Makale değerlendirmesini kabul eden hakemler, kendilerine verilen sürede makaleyi değerlendireceklerini taahhüt ederler. Verilen sürede makale değerlendirmesini bitiremeyen hakemlerin makale değerlendirme süresini uzatma hakkı vardır.

c. Yazarların Etik Sorumlulukları

1.Yazar/lar tarafından telif hakkı devir formunun imzalanması ile birlikte makalelerine ilişkin tüm mesuliyetin kendilerine ait olduğunu, makalelerinin yayınlanması ile oluşacak etik ve bilimsel konularla ilgili sorumluluğu kabul ve beyan etmektedirler.

2. Yazar/lar gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını, birden fazla dergiye aynı anda göndermediğini telif hakkı devir formu ile beyan etmiş olurlar.

3. Yazar/lar bilimsel, etik ilkelere uygun olarak makalelerini yazmalı ve alıntılamalıdırlar.

4.Yazar/lar intihal, veri hırsızlığı, veri üzerinde bilinçli değişiklik gibi etik ve bilimsel olmayan davranışları yapmamalıdır. 5. Editör/ler yazarlardan verilerin ispatını (analiz dosyası, resim, deney videosu vb) istediğinde bunları sunma sorumlulukları vardır.