Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Eylül 2023

Amaç ve Kapsam

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi (USMAD), ücretsiz, online ve açık erişimli bir yayındır. USMAD, dünyanın her yerinden sosyal bilimlerin tüm alanlarından (edebiyat, tarih, coğrafya, psikoloji, felsefe, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, siyaset, ilahiyat, iletişim, gazetecilik, hukuk, halkla ilişkiler, iktisat, işletme, ekonomi, filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme gibi)  kuramsal ve uygulamaya dönük orijinal araştırma çalışmaları yayınlayan uluslararası çift kör, hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal bilimlerin herhangi bir alanında mükemmellik arayışı içerisinde olan araştırmacıların, akademisyenlerin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ve ilgili kişilerin özgün çalışmalarını bilimsel ve etik ilkelere bağlı kalarak alan yazınını kazandırmak ve insanlığın hizmetine sunmaktır. USMAD, yılda iki sayı olarak Türkçe ya da İngilizce olan çalışmaları kabul etmektedir.

Kurucu
Erkan KIRAL
Kuruluş Yılı
2021
Yayıncı
Eğitimde Mükemmellik Derneği adına
Dr. Caner CERECİ