Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Temmuz 2024

Amaç ve Kapsam

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi (USMAD), ücretsiz, online ve açık erişimli bir yayındır. USMAD, dünyanın her yerinden sosyal bilimlerin tüm alanlarından (edebiyat, tarih, coğrafya, psikoloji, felsefe, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, siyaset, ilahiyat, iletişim, gazetecilik, hukuk, halkla ilişkiler, iktisat, işletme, ekonomi, filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme gibi)  kuramsal ve uygulamaya dönük orijinal araştırma çalışmaları yayınlayan uluslararası çift kör, hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal bilimlerin herhangi bir alanında mükemmellik arayışı içerisinde olan araştırmacıların, akademisyenlerin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ve ilgili kişilerin özgün çalışmalarını bilimsel ve etik ilkelere bağlı kalarak alan yazınını kazandırmak ve insanlığın hizmetine sunmaktır. USMAD, yılda iki sayı olarak Türkçe ya da İngilizce olan çalışmaları kabul etmektedir.

Kurucu/Founder
Erkan KIRAL
Kuruluş Yılı/Foundation Year
2021
Yayıncı/Publisher
Eğitimde Mükemmellik Derneği adına
Dr. Caner CERECİ

International Journal of the Pursuit of Excellence in the Social Sciences (IJPESS) is a free, online and open access publication. IJPESS welcomes students from all fields of social sciences (literature, history, geography, psychology, philosophy, sociology, archaeology, anthropology, art history, politics, theology, communication, journalism, law, public relations, economics, business administration, economics, philology, etc.) from all over the world. It is an international double-blind, peer-reviewed journal that publishes theoretical and practical original research studies (such as educational sciences and teacher training). The aim of the journal is to contribute to the field literature and present the original works of researchers, academicians, undergraduate and graduate students and interested persons who seek excellence in any field of social sciences, to the service of humanity by adhering to scientific and ethical principles. IJPESS accepts studies in Turkish or English in two issues per year.