Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Eylül 2023

Anasayfa

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi (USMAD) 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez yayınlanan Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi; sosyal bilimlerin tüm alanlarından (edebiyat, tarih, coğrafya, psikoloji, felsefe, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, siyaset, ilahiyat, iletişim, gazetecilik, hukuk, halkla ilişkiler, iktisat, işletme, ekonomi, filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme gibi) nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makaleleri kabul etmektedir. Ayrıca ilgili disiplinin alanına katkı sağlayan deneme, derleme, kitap/makale eleştirisi/tanıtımı ve çeviri çalışmalarını da yayınlayan hakemli, ücretsiz ve online bir dergidir. Derginin amacı, sosyal bilimler alanında mükemmellik arayışı içerisinde olan kişilerin özgün çalışmalarını bilimsel ve etik ilkelere bağlı kalarak alan yazınını kazandırmak ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Dergimiz ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli indexlerde taranmaktadır.

Dergiye gönderilen makalelerin dergi şablonuna göre düzenlenmiş; kaynaklar ve özet dışındaki halinin benzeşim oranının %20’nin altında olması gerekir. Değerlendirme öncesinde intihal tespit programından (Turnitin, intihal.net ya da iThenticate) alınan benzerlik oranının, telif hakkı formunun, etik kurul izninin, ORCİD ve iletişim bilgileri olan makalenin ilk sayfasının ve bu bilgilerin olmadığı hakemlere gönderilecek tam metin makalenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Çalışmalar tezden veya projeden üretilmişse, daha önce herhangi bir bilimsel etkinlikte sunumu yapılmışsa, destekleyen kişi, kurum veya kuruluş varsa mutlaka ilk sayfada dip not olarak verilmesi gerekmektedir. Gerekli belgelerle bilgilerle sisteme yüklenen makaleler iki kör hakem tarafından değerlendirilmekte olup; makaleler ile ilgili tüm sorumluluklar yazarlara aittir. Dergi, yazılardan oluşacak etik ve bilimsel konularla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Ayrıca yazar/yazarlar gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını da kabul etmiş olmaktadırlar. Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar gönderilebilir.

ISSN : 2979-9155

Yayıncı : Eğitimde Mükemmellik Derneği adına Dr. Caner CERECİ

Yazarlarımızın dikkatine >>> 2023 yılı Sayı-5 için makale gönderimi son tarihi 01/11/2023 olarak belirlenmiştir…